Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης πρόνοιας μαγνησίας (2003) ο πληθυσμός των ΑμεΑ στην περιοχή ανέρχεται σε 1869 άτομα, εκ των οποίων:
Κωφοί 78
Τυφλοί 249
Παραπληγικοί/τετραπληγικοί 89
Νοητική υστέρηση 349
Ψυχικές παθήσεις 57
Μεσογειακή αναιμία 136
Βαριά αναπηρία 905
Εγκεφαλική παράλυση 6 ...


Δείτε άλλες υπηρεσίες και δομές που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑμΕΑ...

 
Επικοινωνείστε:
Λήμνου 12
τηλ: 24210 29908
email:info@doyk.gr

Όταν γίνεται αναφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες αναφερόμαστε σε μια ευρεία κατηγορία ατόμων που όμως δεν παρουσιάζουν κοινά εξωτερικά χαρακτηριστικά.
Κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες θεωρούνται όλα τα άτομα που εμφανίζουν σοβαρή μειονεξία που προκύπτει από φυσική - σωματική ή διανοητική βλάβη...


Ο Δ.Ο.Υ.Κ ξεκίνησε τις παρεμβάσεις του προς τα ΑμΕΑ με την έναρξη της λειτουργίας του θεωρώντας ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα έπρεπε να είναι καταλυτικός στη δημιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής ένταξης και επίλυσης χρόνιων προβλημάτων υγείας και αποκατάστασης.
Με εμμονή σε αυτό το στόχο δημιουργήθηκε σταδιακά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, την αποκατάσταση, καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα, πρωτοποριακό τόσο σε έκταση όσο και σε ποιότητα και ίσως μοναδικό σε όλη την Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να κατανεμηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ως εξής:

1. Υπηρεσίες για δημιουργική απασχόληση και ομαλή κοινωνική ένταξη.

2. Δράσεις για την εργασιακή και επαγγελματική ένταξη ΑμεΑ.

3. Δράσεις θεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης.

3. Υπηρεσία Μεταφοράς.

 
 
       
© Copyright 2006 - Δημοτικός Οργανισμός Υγείας & Κοινωνικών Θεμάτων. Βόλου